PROFESJONALNE USŁUGI
DORADZTWA I WYCENY NIERUCHOMOŚCI

PROFESJONALIZM               RZETELNOŚĆ               TERMINOWOŚĆ

Oferta

Realizujemy wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomości, m. in.:

 • Lokali mieszkalnych (np. mieszkania i apartamenty)
 • Lokali użytkowych (np. lokale: biurowe, handlowe, magazynowe, inne niemieszkalne)
 • Nieruchomości gruntowe (np. działki: budowlane, rolne, leśne, inwestycyjne)
 • Nieruchomości gruntowe zabudowane (np. budynki mieszkalne jednorodzinne, rezydencje)
 • Nieruchomości komercyjne (np. obiekty biurowe, usługowe, handlowe, magazynowe).

Realizujemy wyceny dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • ustalenia ceny sprzedaży, zamiany, negocjacji
 • ustalenia wartości nieruchomości dla potrzeb organów administracji państwowej i samorządowej (m.in. określenie wartości nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ustalenia opłaty adiacenckiej, planistycznej)
 • ustalenie wysokości odszkodowania za ograniczenie lub pozbawienie praw do nieruchomości
 • ustalenia wartości nieruchomości dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości (sądów, prokuratur, komorników, etc.)
 • ustalenia wartości nieruchomości dla potrzeb organów skarbowych
 • podziału majątku
 • dla potrzeb sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
 • wniesienia aportu
 • księgowych
 • indywidualnych

Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego.