PROFESJONALNE USŁUGI
DORADZTWA I WYCENY NIERUCHOMOŚCI

PROFESJONALIZM               RZETELNOŚĆ               TERMINOWOŚĆ

Kwalifikacje

Marta Bernard – specjalista w firmie Wartość posiada następujące kwalifikacje:

  • uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 5861
  • kwalifikacje do wyceny nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych
  • ukończyła szkolenie „Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego” organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  • ukończyła szkolenie „Problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z urządzeniami infrastruktury technicznej, zagadnienia warsztatowe dotyczące określania wartości szkód i wynagrodzeń” organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
  • ukończyła kurs specjalistyczny „Szacowanie wartości nieruchomości i praw dla potrzeb skarbowo-podatkowych” organizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, który uprawnia do realizacji wycen dla potrzeb skarbowo-podatkowych
  • Udział w szkoleniach organizowanych przez krajowe stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych

Pani Marta Bernard jest członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz posiada licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (licencja nr 18102).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.