PROFESJONALNE USŁUGI
DORADZTWA I WYCENY NIERUCHOMOŚCI

PROFESJONALIZM               RZETELNOŚĆ               TERMINOWOŚĆ

Cennik

Ceny świadczonych usług są ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia. Koszt sporządzenia wyceny nie jest zależny od wartości nieruchomości.

Koszt wyceny jest zależny od następujących czynników:

  • charakteru, wielkości i rodzaju nieruchomości oraz jej części składowych
  • nakładu pracy niezbędnego do wykonania czynności koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia procesu wyceny
  • terminu i warunków wykonania zlecenia
  • kosztów niezbędnych do poniesienia w związku z wykonanymi czynnościami